Hopp til hovedinnhold
Kartotek

Hva er KulturNav?

Hvordan kan vi skape en felles terminologi for forvaltning av kulturarv? Ett av svarene er KulturNav.

KulturNav er en storsatsning på sterke felles data til digital forvaltning av museenes samlinger. 

Løsningen er utviklet av KulturIT i samarbeid med museene og med støtte fra Kulturdirektoratet.

KulturNav er en plattform der museene kan skape og samarbeide om terminologier. 

Ikke bare kan hver institusjon være med på å skape felles terminologier. Museene kan bruke disse direkte i arbeidet med kulturarvsforvaltning.

Åpne data tilgjengelig for alle

Dataene som ligger i KulturNav, er åpent tilgjengelige for alle. 

Plattformen er direkte koblet til blant annet Primus. Derfra kan man hente inn relevant terminologi fra KulturNav, som andre har skapt og delt. Tilfører man noe til terminologien, bidrar man med å bygge den videre.

Slik bidrar KulturNav til at terminologi kobles på tvers av institusjoner og språk.

  • 1/1

 

Les mer:

Hvordan gjør ny teknologi det mulig å samkjøre kulturarvsterminologi?

KulturITs medarbeidere Sara Kayser og Ulf Bodin har skrevet i en artikkel om dette i nettidsskriftet University Heritage.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1