Hopp til hovedinnhold
Prot: Paa Sæteren

Hvorfor Primus?

Primus er museenes samlingsdatabase og grunnsteinen i eKultur – de felles digitale løsningene for sektoren.

Primus er samlingsforvaltningssystemet som brukes av mer enn 200 museer og kulturarvinstitusjoner i Norge og Sverige.

Systemet er helhetlig tilpasset for å ivareta både informasjon om samlinger og objekter, samt oppgaver og rutiner knyttet til dem.

Både store og små samlinger kan forvaltes i Primus. Løsningen har tilpasninger for registrering av en rekke ulike objekttyper og forvaltningsbehov.

Er samlinger digitalisert i Primus, er veien kort til å tilgjengeliggjøre dem for publikum på DigitaltMuseum.

Grunnsteinen i eKultur

eKultur har en teknisk infrastruktur der løsningene kommuniserer med hverandre. 

Primus er blant annet utviklet med en kobling til løsningen DigitaltMuseum. Dette tilrettelegger for en storstilt digital tilgjengeliggjøring av samlinger. Det er et kulturpolitisk mål å øke antallet digitaliserte samlinger og styrke den digitale formidlingen om dem. 

Primus er også koblet til eKultur-løsningen KulturNav. Her skapes og deles felles kulturarvsterminologi som kan brukes i katalogisering av  de enkelte samlinger i Primus.

KulturIT driver kontinuerlig utvikling av Primus i tett samarbeid med brukerne og med støtte fra Kulturdirektoratet. 

Ny versjon: Primus 10

Oppgradering til ny Primus-versjon er i gang hos enkelte museer, og flere står for tur. 

Informasjon om Primus 10 finner du her:

SPECTRUM compliant

Spectrum er en standard for samlingsforvaltning som beskriver retningslinjer for en rekke vanlige arbeidsoppgaver i museene. Spectrum skal sikre en faglig konsistent praksis, både i det enkelte museet og på tvers av institusjoner.

I tråd med Kulturrådets ønske om en felles standard for samlingsforvaltning i museene, er KulturIT Spectrum-partner, og Primus ble godkjent som Spectrum compliant i 2017. 

Hvordan ivaretas Spectrum-standarden i ny Primus-versjon?

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1