Hopp til hovedinnhold

Hva innebærer det for museene?

Når kan mitt museum ta i bruk Primus 10?

Vi har nå startet oppgraderingen av de første Primus-databasene, og flere står for tur. 

Alle Primus-installasjoner skal etter hvert oppgraderes til Primus 10. Dette er ledd i en naturlig utvikling og forbedring av løsningen, men museet kan selv påvirke når oppgraderingen skal skje. 

Hvis ditt museum ønsker å settes på liste for oppgradering til Primus 10, kontakt oss på support@kulturit.org. Merk e-posten med Oppgradering til Primus 10.

KulturIT vil gjøre en nødvendig prioritering av de databasene som best egner seg for Primus 10-oppgradering til enhver tid i utrullingsløpet. Når det er tid for oppgradring, blir vi enige om et tidspunkt med hvert enkelt museum. 

Hva er gangen i oppgradering til Primus 10?

Når vi skal oppgradere et museums Primus-database, blir vi først enige om forberedelser, opplæring og tidsplan for oppgraderingen.

Vi i KulturIT vil bistå med informasjon og opplæring til museet og Primus-brukerne i forbindelse med oppgraderingen. 

Mens selve oppgraderingen pågår, vil det ikke være mulig å registrere eller redigere i museets Primus-database. Nedetiden være relativt kort før brukerne kan gjenoppta arbeidet. 

Det er viktig at museet melder inn eventuelle feil til KulturIT etter oppgraderingen. Jo raskere museet gjør dette, jo raskere kan vi sikre et godt resultat. 

Hvilke endringer innebærer ny Primus-versjon?

Oppgradering til Primus 10 vil gi deg og museet ditt flere fordeler.

Du slipper å forholde deg til to ulike grensesnitt; win og web. Primus 10 kombinerer kvalitetene og funksjonene fra begge, og har i tillegg en rekke nye og viktige verktøy.

Vil dere vite mer om Primus 10 eller oppgraderingsprosessen? Kontakt oss gjerne for et møte, eller send oss spørsmål dere måtte ha.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1