Fellesløsninger

Sammen med museene skaper vi fellesløsninger for forvaltning, formidling og utvikling av samlingene for museer og andre kulturinstitusjoner. Langsiktig drift og utvikling av løsningene er en nødvendig forutsetning for at museene skal lykkes med den digitale satsingen.

Gode opplevelser både for publikum og brukere

Systemene Primus, DigitaltMuseum, KulturNav og KulturPunkt inngår i felles økosystem for museene og andre kulturinstitusjoner. Formålet med økosystemet er å utveksle data på tvers av systemene for å effektivisere arbeidet for brukerne av de ulike systemene og for å gi sluttbrukerne/publikum en så god opplevelse som mulig.

Primus er et grunnleggende system og verktøy i museenes arbeid og sentral i økosystemet.

DigitaltMuseum spiller en viktig rolle som museenes felles publiseringskanal for objekter og utstillinger. 

KulturNav er et system og verktøy for å bygge og administrere felles termer og autoriteter på tvers av museer og et mangfold av kulturarvsinstitusjoner.

KulturPunkt er en plattform for formidling til publikums egne mobiler og nettbrett samt fastmonterte nettbrett i utstillingsområder.

I tillegg tilbyr KulturIT sentraldrift av arkiv­informasjons­systemet ASTA5 i samarbeid med Stiftelsen Asta.

Brukerforum

eKultur er en møteplass for alle som benytter Primus, DigitaltMuseum, KulturPunkt og KulturNav for å forvalte og tilgjengeliggjøre kunnskap og samlinger.

Her finnes også brukerveiledninger, endringsdokumenter og versjonshistorikk.