Produktmøter 2022

Vårens produktmøter for brukerne av eKultur-løsningene er nå klare for påmelding!

KulturIT involverer brukerne av eKultur-løsningene blant annet ved en rekke møter gjennom året. 

Første halvår arrangerer vi produktmøter (tidligere kalt brukermøter) med fokus på hvert enkelt produkt - de ulike digitale løsningene i eKultur.

På høsten gjennomfører vi et felles eKulturseminar for alle brukere av fellesløsningene.

Kanskje vil du ha interesse av å melde deg på flere av produktmøtene, og ikke bare møter om løsningene du kjenner og bruker. 

Alle vårens produktmøter er nå gjennomført. Takk til alle som deltok!