Hopp til hovedinnhold

Hvorfor Minne?

Folks minner og historier er også kulturarv. Samlet gir de verdifulle perspektiver til vår felles hukommelse, og til forskning.

Minne er en felles plattform for å samle inn og håndtere immateriell kulturarv gjennom innsamling av minner. 

Her kan museer og kulturarvsinstitusjoner opprette tematiske minneinnsamlinger og invitere folk til å bidra med sine historier.  

Under pandemien er folkets koronaminner samlet inn både i Norge og Sverige, som del av forskningsprosjekter. Dette viser hvordan innsamling av immateriell kulturarv dokumenterer viktige hendelser som berører oss. Viktigheten av minneinnsamlingene er blant annet blitt trukket frem i den svenske Riksdagen.

Minneinnsamlinger er dessuten konkret formidlingsinnhold som egner seg godt for media og nær sagt alle målgrupper.

Enkel bruk av Minne

KulturIT utvikler løsningen Minne i samarbeid med en rekke museer.

I en ny versjon av Minne har vi gjort det enda enklere å dele minneinnsamlinger med publikum, med det enkelte museet som tydelig avsender. Vi har også gjort det lettere for publikum å dele minner, med et nytt og brukervennlig grensesnitt. 

Minne har et åpent API. Dermed kan museene bruke dataene fra Minne på en måte som passer dem, i egne kanaler. Et slikt eksempel er Nordiska museets jubileumsinnsamling, Vår framtid.

Lurer du på hvordan ditt museum kan komme i gang med minneinnsamling?

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1