Hopp til hovedinnhold

Spectrum er en standard for samlingsforvaltning som brukes over hele verden. Hvordan tilrettelegger Primus 10 for Spectrum?

Hva er Spectrum?

Spectrum ble utviklet i Storbritannia for å støtte museer i arbeidet med å lage gode rutiner. Standarden er inndelt i 21 prosedyrer.

Prosedyrene omfatter både daglige oppgaver og oppgaver som må gjøres en gang i blant. For å hjelpe museer med å standardisere prosesser for samlingsforvaltning inneholder Spectrum forslag til arbeidsrutiner man kan følge. Standarden beskriver også hva slags dokumentasjon som er nødvendig for at museet skal kunne forvalte samlingene sine på en sikker, etisk og profesjonell måte. 

 En norsk oversettelse av nyeste versjon, Spectrum 5.0, finner du på nettsidene til Collections Trust.

Primus 10 og Spectrum 5.0

Primus er en "Spectrum compliant" programvare. Dette vil si at museet kan dokumentere informasjon om samlingene i tråd med Spectrum-standarden, ved hjelp av Primus. Rent praktisk innebærer dette at Primus har funksjonaliteten og informasjonsfeltene som behøves for å dokumentere forvaltningsoppgaver i tråd med Spectrum.

Prosedyrer i Primus 10

For å gjøre det enklere å planlegge, dokumentere og følge opp museets prosesser har Primus 10 et nytt verktøy som vi har kalt prosedyrer. 

Prosedyrene i Primus 10 er basert på forslagene i Spectrum-standarden og dekker foreløpig ti av de 21 prosedyrene. Flere prosedyrer vil komme til i Primus etter hvert, og de eksisterende vil bygges ut for å inkludere flere funksjoner.

De administrative hendelsene som tidligere har hatt egne moduler (lån, utstilling og aksesjon), håndteres nå som prosedyrer. Informasjonsfeltene som eksisterer i modulene, finnes fremdeles, men ved å håndtere dem som prosedyrer er mulighetene utvidet for å dokumentere informasjon om disse prosessene.

Sveip mellom bildene under for å se hendelsene som er blitt prosedyrer i Primus 10, sammenlignet med Primus 7.5 (web).

1/2
1/2

Nye felter i objektregistrering

I tillegg til prosedyrer har Primus 10 flere nye felter i skjemaene for registrering av objekter. Feltene samsvarer med dokumentasjonskravene som må dekkes for at et museum skal kunne følge Spectrum-standarden.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1