Hopp til hovedinnhold

Spectrum är en standard för samlingsförvaltning som används över hela världen. På vilket sätt kan Primus vara stöd i arbetet med att jobba efter Spectrum-standarden?

Vad är Spectrum?

Spectrum utvecklades i Storbritannien för att stödja museer i deras arbete med att skapa goda rutiner. Standarden är uppdelad i 21 processer. 

Processerna omfattar både dagliga uppgifter och uppgifter som måste göras ibland. För att hjälpa museer att standardisera sina processer för samlingsförvaltning innehåller Spectrum förslag på arbetsrutiner man kan följa. Standarden beskriver även vilken typs av dokumentation som är nödvänding för att museet skal kunna förvalta sina samlinger på ett säkert, etiskt och professionelt sätt. 

En svensk översättning av den senaste versionen, Spectrum 5.0, hittar du på Collections Trusts hemsida.

Primus 10 och Spectrum 5.0

Primus är en "Spectrum compliant" programvara. Detta innebär att museet kan dokumentera information om samlingarna i enlighet med Spectrum-standarden med hjälp av Primus. Rent praktiskt innebär detta att Primus har funktionaliteten och informationsfälten som krävs för att dokumentera förvaltningsuppgifter i enlighet med Spectrum.

Procedurer i Primus 10

För att göra det enklare att planera, dokumentera och följa upp museets processer har Primus 10 ett nytt verktyg som vi kallar "processer". 

Processerna i Primus 10 är baserade på förslagen i Spectrum-standarden och täcker för närvarande tio av de 21 processerna. Fler processer kommer att läggas till i Primus efter hand och de befintliga kommer att utvecklas för att inkludera fler funktioner. 

De administrativa händelserna som tidigare hade egna moduler (lån, utställning och accession) hanteras nu som processer. De tidigare fälten finns fortfarande kvar, men genom att hantera dem som processer kan vi utöka möjligheterna för att dokumentera och följa upp på dessa aktiviteter. 

Svep mellan bilderna nedan för att se händelserna som har blivit processer i Primus 10, jämfört med Primus 7.5 (web).

5/2
5/2

Nya fält i objektregistreringen

Förutom nya processer har Primus 10 flera nya fält i formulären för registrering av objekt. Fälten motsvarar dokumentationskraven som måste täckas för att ett museum ska kunna följa Spectrum-standarden.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1