Hopp til hovedinnhold

Museene forteller:
Slik bruker jeg KulturNav i arbeidet mitt

– Hvis vi bruker felles begreper om gjenstandene vi jobber med, blir det enklere å søke fram informasjon og få oversikt, sier Ragni Engstrøm Nilsen ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF).

  • Randi Engstrøm Nilsen, samlingsansvarlig konservator ved NBF. (Foto: Norsk institutt for bunad og folkedrakt)

Hva er dine daglige oppgaver? 

Til daglig arbeider jeg med samlingsforvaltning, dokumentasjon og formidling.

Hva er nomenklatur?

Nomenklatur er terminologien i et bestemt fag. Det er en systematisk oversikt over navn på fagbetegnelser innenfor et felt.

Hva innebærer det å lage nomenklatur om drakt i KulturNav?

En autoritetsliste kan skapes i KulturNav eller en kan importere inn eksisterende lister. Vi valgte å importere et underlag i Excel, med rådgivning fra KulturIT. 

Både ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt og ved andre museer har det foregått nomenklaturarbeid innenfor drakt i mange år. Det nasjonale museumsnettverket for drakt og tekstil besluttet derfor å samle seg om et felles prosjekt og gjøre det tilgjengelig som åpne lenkede data i KulturNav.

De eksisterende ordlistene over klesplagg ble slått sammen og gått gjennom av en referansegruppe med erfarne fagpersoner fra museer i nettverket. Nomenklaturen for drakt er bygd opp som en tesaurus, med termer som står i relasjon til hverandre og inngår i et hierarki.

En arbeidsgruppe ved NBF bearbeidet nomenklaturen. Vi la også inn dialektbetegnelser fra arkivet til NBF som alternativ term. Alle termer og beskrivelser ble gått gjennom av en språkkonsulent og oversatt til nynorsk, slik at datasettet foreligger på bokmål og nynorsk.

I KulturNav kan du lenke til felles terminologi som er delt av andre. Under arbeidet med nomenklaturen for drakt lenket vi til tilsvarende termer på andre språk i wikidata.org og Getty Art and Architecture Thesaurus. Vi relaterte også til Store Norske Leksikon der det var mulig. Dette kan være et tidkrevende arbeid, men gir rikere data. 

Hvorfor er det viktig med felles nomenklatur?

Hvis vi bruker felles begreper om gjenstandene vi jobber med, blir det enklere å søke fram informasjon og få oversikt. Museene og den enkelte ansatte sparer også tid.

Der begrepene er hentet fra åpen, felles terminologi i KulturNav blir det enda enklere for både mennesker og datamaskiner å søke i, finne og dele kulturarvsinformasjon.

Hvordan kan informasjonen brukes?

Nomenklaturen kan brukes som et generelt oppslagsverk for klesplagg og tilbehør. Siden ordlisten relaterer til Store norsk leksikon og Wikipedia (via wikidata.org) der det er mulig, gir den også tilgang til mer utdypende artikler om et ord, og muligheter for å søke videre.

Utgangspunktet for nomenklaturen vår var behovet for en ordliste under registrering av klesplagg i museumssamlinger. Via KulturNav er ordene i nomenklaturen for drakt tilgjengelig i Primus. Termene i nomenklaturen kan benyttes av museumsansatte og andre primusbrukere når de legger inn emneord, betegnelse og presisert betegnelse under registrering av en gjenstand i Primus. Derfor skal hver term bare ha en kortfattet beskrivelse i nomenklaturen, slik at du raskt kan få oversikt om dette er betegnelsen du leter etter.

For lange artikler som går i dybden, henviser vi til Store norske leksikon og Wikipedia. Imidlertid er det mange plaggtyper i norske museumssamlinger som ikke er beskrevet i Store norske leksikon eller internasjonale ordlister som Getty Art and Architecture Thesaurus.

Hvem har tilgang til informasjonen om drakt i KulturNav?

KulturNav kan brukes av alle. Alle kan se informasjonen som er publisert på KulturNav om hvert enkelt ord. Som innlogget bruker kan man melde seg som bidragsyter til datasett. Da kan man se upublisert informasjon eller foreslå endringer, alt etter hvilken rolle man får tildelt.

Hvilke anbefalinger har du for andre som tenker på å begynne med å lage datasett i KulturNav?

Hvis et museum har gode lister som flere vil ha glede av å bruke, bør man vurdere å lage et datasett. Hvis man savner noe, hvorfor ikke lage det selv? Ved å dele åpne data kan vi hjelpe hverandre. Undersøk hva som finnes allerede i KulturNav. Ta i bruk data fra KulturNav i Primus hvis dere ikke har gjort det allerede. Jeg anbefaler også å sjekke ut Getty Art and Architecture Thesaurus for å få inspirasjon.

En viktig ting er å sørge for forankring hos ledelsen. Å skape eller importere inn data til et datasett i KulturNav vil kreve en del arbeid – og dermed tid og ressurser. Det er en fordel å fordele oppgavene på flere innenfor et fagmiljø. Forvaltning av et datasett er en driftsoppgave, som virksomheten også må sette av tid til når datasettet er kommet i drift.

Er det noe annet du ønsker å legge til?

Alle museumsansatte som ønsker at verden skal finne fram til museumssamlingen deres, bør gjøre seg kjent med KulturNav. Ta i bruk felles autoritetslister. Bidra ved å skape flere lister og forbedre data. Det styrker infrastrukturen for museene våre og opplevelsen til publikum.  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1