Hopp til hovedinnhold

Støtte fra Kulturdirektoratet 2022–2024

Kulturdirektoratet har gitt tilskudd til videreutvikling av løsningene i eKultur i perioden 2022–2024.

Tilskuddet gjelder både flere av dagens fellesløsninger og videreutvikling av en felles plattform for digital formidling, VirtueltMuseum, samt utvikling av en portal for skoletilbud.

Støtten er gitt i utviklingsprogrammene for museene i perioden 2021-2023. Les om programmene på Kulturdirektoratets nettsider. 

Tilskuddet sikrer videreutvikling av eKultur, og dermed den digitale infrastrukturen i museumssektoren. Videreutviklingen vil blant annet innebære bedre tilrettelegging for forskning – og for digital formidling til nye og eksisterende målgrupper.

– Bedre digitale tjenester kan bidra til at museene når et økt mangfold av brukere. Med en felles infrastruktur vil det også blir enklere for museene å jobbe med et større mangfold i uttrykk, sier Ole Jakob Furset, seksjonssjef for kulturarv og museum i Kulturdirektoratet, i en artikkel på direktoratets nettsider.  

Digitalt Museum som forskningsportal

KulturIT er tildelt midler fra forskningsprogrammet, ett av de tre utviklingsprogrammene for museene, for å utvikle DigitaltMuseum som forskningsportal.

Ved å inkludere universitetsmuseene og sikre at funksjonaliteten i DigitaltMuseum er tilpasset forskere, vil dette bidra til å legge til rette for å forske på de digitaliserte samlingene – på tvers.

– Dette er et viktig skritt for å få også universitetsmuseene inn i DigitaltMuseum, noe som vil bety at vi får en bredde i den digitaliserte kulturarven fra istiden til i dag. Dette er også et viktig prosjekt i lys av Stortingsmeldingen «Musea i samfunnet» som legger vekt på å styrke faglige broer og samarbeid som kan medvirke til faglig vekst i hele sektoren, sier Ole Jakob Furset i artikkelen fra Kulturdirektoratet.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1