Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for eKultur

Denne personvernerklæringen gjelder de systemene KulturIT utvikler og drifter for museer og andre institusjoners faglige arbeid med dokumentasjon, forvaltning og formidling av kunst-, kultur- og naturhistoriske samlinger, samt tjenester KulturIT drifter som bygger direkte på disse systemene. eKultur er samlebetegnelsen på systemene og omfatter fem løsninger:

Primus for å dokumentere og forvalte samlingene i database internt i museer og andre virksomheter som har samlinger og Primus som samlingsforvaltningsverktøy.

DigitaltMuseum, en nettjeneste for tilgjengeliggjøring og presentasjon av samlingene på nett, også med mulighet for publikum til å opprette egne brukerkontoer. Det er mulig å bygge nye tjenester med data fra DigitaltMuseum. Oslobilder.no er et eksempel på en slik tjeneste som bygger direkte på DigitaltMuseum og som dermed omfattes av denne personvernerklæringen.

KulturNav, en nettjeneste for å registrere og forvalte felles datasett til registrering og lenking av data på tvers av museer og samlinger, også med mulighet for publikum til å opprette egne brukerkontoer.

KulturPunkt for å lage formidlingsinnhold og lagre i en egen intern databaseløsning, som så brukes i formidling på nett, i en egen app eller på nettbrett i utstillinger.

Minner, en nettjeneste for målrettet innsamling av folks personlige historier, for forskning og tilgjengeliggjøring, med mulighet for publikum til å opprette egen brukerkonto.

eKultur brukes først og fremst av museer, men også andre virksomheter som formidler, forvalter samlinger og utfører museale oppgaver bruker eKultur til faglig arbeid. For enkelhets skyld omtaler vi alle virksomheter som bruker eKultur heretter som museer.

Alle opplysninger museene ved sine ansatte legger inn i eKultursystemene, er museene selv ansvarlige for - også når informasjonen flyter fra det ene delsystemet til det andre, for eksempel ved publisering av samlinger fra Primus til DigitaltMuseum. Flere av delsystemene lar publikum komme i dialog med museene. Opplysninger som kommer inn til museene i denne dialogen er i mange tilfeller å regne som en del av samlingsdokumentasjonen eller samlingene. Museene er ansvarlige også for denne informasjonen. 

Med andre ord er museene behandlingsansvarlige for stort sett all informasjon som ligger i eKultursystemene. Der KulturIT lagrer eller på andre måter behandler disse dataene, gjennom å drifte nettsteder og databaser, er vi databehandlere. Forholdet mellom behandlingsansvarlige og databehandlere i eKultur er regulert gjennom en egen databehandleravtale.

Museenes egne personvernerklæringer skal forklare hvordan de behandler denne informasjonen og hvor du henvender deg med spørsmål om personopplysninger. Du finner museenes personvernerklæringer på deres egne nettsider. Lenker til museenes nettsider ligger på eiersidene i DigitaltMuseum.

KulturIT er behandlingsansvarlig for noe informasjon i eKultur. Det gjelder først og fremst personopplysninger som private brukere av eKultursystemene registrerer dersom de vil opprette en egen brukerkonto. Formålet med å samle og behandle informasjon knyttet til brukerkontoer, er å tilby noe ekstra funksjonalitet, som for eksempel å lage mapper med objekter på DigitaltMuseum og dele historier på Minner. Behandlingsgrunnlaget for å behandle personopplysninger om deg er å oppfylle vår avtale med deg dersom du oppretter en brukerkonto for en eller flere eKulturløsninger, jf. personvernforordningen artikkel 6. Du kan når som helst sende en e-post til KulturIT og be om at kontoen og personopplysningene dine slettes.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1