Hopp til hovedinnhold

5. Opplysninger knyttet til omtalte personer

Kategorien omfatter opplysninger om blant annet fotografer, kunstnere, produsenter, håndverkere, designere, avbildete personer, givere, tidligere eiere og informanter om samlingene - kort sagt alle de personer som er del av den historien museene dokumenterer, formidler og forsker på.

Dette er en del av museenes samfunnsoppdrag og kjernevirksomhet (Jf. eksempelvis ICOMs Museumsetiske regelverks definisjon av Museum). Det er fortrinnsvis ansatte i disse museene som legger inn denne informasjonen i eKultur.

Profesjonelle brukere kan anses som omtalte personer der de bidrar til dokumentasjon av samlinger etc. og kan dermed være viktige kilder til informasjon, og en del av dokumentasjonen av samlingene. Likeledes kan private brukere anses som omtalte personer, dersom det fremgår av informasjon de har lagt inn i eKultur, hvem de er.

I Primus kan bare ansatte i virksomheter som har Primus legge inn slike personopplysninger. I KulturNav og DigitaltMuseum kan alle påloggede brukere, både private og profesjonelle, registrere persondata. Informasjon om omtalte personer er eksempelvis

•    Navn
•    Fødsels- og dødsår
•    Fødsels- og dødssted
•    Yrker
•    Familierelasjoner
•    Tilknytning til objekter i samlinger

Utfyllende liste over felter som kan holde personinformasjon (fritekstfelter ikke inkludert) finner du her.
For opplysninger om omtalte personer er det virksomheten som eier databasen (i Primus, KulturPunkt og Minner) eller datasettet (i DigitaltMuseum og KulturNav) der personopplysningene legges inn, som er behandlingsansvarlige, mens KulturIT er databehandler.

For opplysninger om omtalte personer som legges inn av private brukere (med eller uten brukerkonto) i KulturNav, DigitaltMuseum og Minner, er det museet som eier datasettet som har fått tilføyd informasjon, som er behandlingsansvarlig. KulturIT er databehandler. For informasjon fra DigitaltMuseum eller KulturNav som hentes ned i en Primusbase, er det virksomheten som eier Primusbasen som blir behandlingsansvarlig, mens KulturIT er databehandler.

5.1 Formål med å behandle opplysningene

Opplysninger om personer med tilknytning til samlingene, registreres som et ledd i museenes dokumentasjonsarbeid. Dette ligger i kjernen av museenes samfunnsoppdrag.

5.2 Sletting av opplysninger

Museene er ansvarlige for informasjon om omtalte personer i eKulturtjenestene. Dersom du finner personopplysninger du mener skal slettes, må du ta kontakt med museet som er behandlingsansvarlig for disse opplysningene. For opplysninger på DigitaltMuseum er det eier av samlingen, i KulturNav er det ansvarlig forvalter av datasettet og i KulturPunkt er det museet som har publisert formidlingsinnholdet (kulturpunktet).

Kontaktinformasjon finner du på museenes nettsider, museenes sider på DigitaltMuseum, i datasettene på Kulturnav og museenes sider på KulturPunkt. Minner du selv har bidratt med, kan du slette selv. For øvrig må man kontakte museet som står bak minneinnsamlingen for å få slettet opplysninger fra Minner. Museets e-postadresse finner du i presentasjonen av innsamlingen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1