Hopp til hovedinnhold

2. Opplysninger knyttet til privatpersoner

Privatpersoner er personer som besøker nettjenestene i eKultur, uten at de registrerer seg og logger inn med brukerkonto. Som privatperson i eKultur lagres i utgangspunktet ingen personopplysninger om deg.

Det eneste du da må ta stilling til er hvorvidt du aksepterer informasjonskapsler (cookies). Mer om informasjonskapsler finner du her.

Utover å søke i, bla i og se på det som er publisert i nettjenestene i eKultur, er det noe funksjonalitet som krever at du oppgir personopplysninger, uten at du trenger å registrere deg med en brukerkonto. Det gjelder dersom du vil:

•    Kommentere objekter i DigitaltMuseum
•    Sende en henvendelse til et museum om objekter publisert på DigitaltMuseum
•    Bestille bilder av objektene i Digitaltmuseum
(Med objekter mener vi fotografier, kunstverk, bygninger, gjenstander etc. som er digitalisert og publisert i nettjenestene i DigitaltMuseum).

Kommentarer

For å kunne kommentere objekter på DigitaltMuseum må du legge inn navn og e-postadresse i et skjema - i tillegg til kommentaren. Kommentaren og navnet ditt blir liggende på DigitaltMuseum, knyttet til objektet du har kommentert. Museet som eier objektet du har kommentert er behandlingsansvarlig for disse dataene. KulturIT er databehandler.

Kommentarer du legger inn, sendes også videre som e-post til museet som har det objektet du kommenterer på i sin samling, sammen med navnet og e-postadressen din. Museet er behandlingsansvarlig for kommentarer de har fått fra DigitaltMuseum på e-post.

I tillegg sendes kommentaren, navnet og e-postadressen din inn i Primusdatabasen til museet som har objektet i samlingen sin. De velger om de vil spare denne informasjonen som en del av samlingsdokumentasjonen, eller slette den. Museet som mottar kommentaren i sin Primusbase er behandlingsansvarlig. KulturIT er databehandler.

Henvendelser

Du kan også sende en henvendelse til museet om et objekt i DigitaltMuseum, enten du har et spørsmål om objektet, eller du har informasjon om objektet som du vil dele med museet uten å publisere dem på DigitaltMuseum. Slike henvendelser blir ikke lagret eller gjort tilgjengelig i DigitaltMuseum. De går rett til museet som en e-post med din henvendelse, navn og e-postadresse. Museet du henvender deg til er behandlingsansvarlig.

I tillegg sendes henvendelsen, med navnet og e-postadressen din inn i Primusdatabasen til museet som har objektet i samlingen sin. Museet kan velge å spare informasjonen som en del av sin dokumentasjon av samlingen, eller slette den. Museet som mottar henvendelsen i sin Primusbase er behandlingsansvarlig. KulturIT er databehandler.

Bildebestillinger

Dersom du ønsker å bestille et bilde på DigitaltMuseum må du fylle ut et skjema. Skjemaet har følgende felter:

•    Tilbakemelding til virksomheten (her skriver du inn hva bildet skal brukes til, bildestørrelse, leveringsmåte og annen informasjon)
•    Navn
•    E-post
•    Adresse
•    Fakturaadresse
•    Postnummer
•    Poststed
•    Telefon
•    Kommentarer

Opplysningene du registrerer, sendes som en e-post til det museet som har objektet i sin samling. Resten av transaksjonen foregår direkte mellom museet og deg som bestiller. Ingen data blir lagret i DigitaltMuseum eller eKultur for øvrig. Museet er behandlingsansvarlig.

2.1 Formålet med å behandle opplysningene

Opplysningene som behandles om deg som ikke-pålogget bruker, begrenser seg altså til navn og e-postadresse og det du måtte skrive om deg selv hvis du velger å kommentere innhold i DigitaltMuseum, sende en henvendelse til et museum gjennom DigitaltMuseum eller du bestiller bilder. Kommentarer og henvendelser legger til rette for dialog mellom publikum og museene.

Du kan bidra med din kunnskap inn i museets dokumentasjon av samlingene. Fordi det er viktig å kjenne kildene til informasjon om samlingene, må navnet ditt følge informasjonen du bidrar med. Kommentarer og henvendelser kan også inneholde spørsmål til museet, eller kreve andre former for oppfølging som krever at museet tar kontakt med den som har sendt inn informasjonen. Det krever kontaktinformasjon til deg som har sendt inn. Informasjonen du registrerer ved bestilling av bilder er nødvendig for å kunne gjennomføre bildesalget.

2.2 Sletting av informasjon

Der dine kommentarer og henvendelser om objekter i museenes samlinger blir en del av museets dokumentasjon av samlingene, vil ikke informasjonen slettes, ei heller ditt navn og e-postadresse, med mindre du i ettertid krever det. For å få slettet kommentarer og henvendelser må du sende en e-post til museet. E-postadressen finner du på museets side på DigitaltMuseum. I e-posten må du enten legge inn en lenke til objektet du har kommentert / henvendt deg om, eller oppgi tilstrekkelig informasjon til at objektet lar seg identifisere. Du må opplyse om informasjonen skal slettes fra både DigitaltMuseum og Primus.

Informasjon om bestilling av bilder lagres ikke noe sted i eKultur. Her er det museet som har ansvar for behandling og sletting av informasjon.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1