Hopp til hovedinnhold

4. Opplysninger knyttet til profesjonelle brukere

Opplysningene gjelder personer som er ansatt i (eller på andre måter er satt til å utføre oppgaver for) virksomheter som benytter ett eller flere av eKultursystemene. Det gjelder alle brukere i Primus og KulturPunkt, brukere med adminstrasjonsrettigheter i DigitaltMuseum og brukere som er datasettadministratorer i KulturNav på vegne av en organisasjon.

Slike brukere er heretter omtalt som profesjonelle brukere. Opplysningene hentes enten inn ved at personene oppretter en brukerkonto selv, eller ved at virksomheten oppretter en brukerkonto for dem. Eksempler på opplysninger er

•    Navn
•    Brukernavn
•    Tilhørighet til organisasjon
•    Rettigheter i verktøyene
•    Passord
•    Knytninger mellom bruker og objekter i databasen som bruker enten oppretter eller endrer (logges automatisk)

Utfyllende liste over informasjonen som behandles finner du her.
For opplysninger som legges inn om personer ansatt i virksomheter som benytter ett eller flere av eKultursystemene, er det virksomheten som er behandlingsansvarlig, mens KulturIT er databehandler.

4.1 Formålet og grunnlaget for å behandle opplysningene

Brukerkontoer for ansatte i museer som bruker eKultur er nødvendige for å håndtere ulike rettigheter og tilgang i systemene. Museene kan holde oversikt over hvem som registrerer og endrer i dataene deres. Det er en viktig del av historikken i informasjonen. KulturIT bruker personopplysningene for å forvalte avtaler rundt brukerlisenser og for å gi tilgang til blant annet redaksjonelt arbeid i nettjenestene etter avtale med museene.

4.2 Sletting av opplysninger

Sletting av personopplysninger knyttet til profesjonelle bruke reguleres av avtaler mellom museet og de ansatte. Dersom slike opplysninger skal slettes fra systemene, er det museet som må ta kontakt med KulturIT.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1