Hopp til hovedinnhold

1. Personopplysninger i eKultur

Her finner du en detaljert gjennomgang av personopplysninger som lagres i eKultur og ansvarsforholdene rundt dem. Personer kan i hovedsak ha to ulike roller i eKultursystmene, som brukere av systemene eller som omtalt i systemene.

Brukere

Du kan møte eKultursystemene som bruker enten fordi du oppsøker en av nettjenestene i eKultur som privatperson, eller fordi du jobber i et museum som bruker eKultur som verktøy. Noen av funksjonene og tjenestene i eKultur krever at du (eller eventuelt museet du jobber i) registrerer noen opplysninger om deg selv. Opplysningene faller i tre kategorier:

• Opplysninger om personer som besøker nettjenestene i eKultur uten å logge seg inn - heretter privatpersoner

• Opplysninger om privatpersoner som etablerer brukerkontoer på nettjenestene DigitaltMuseum, KulturNav og Minner - heretter private brukere

• Opplysninger om museumsansatte som etablerer brukerkontoer som del av sitt profesjonelle arbeid - heretter profesjonelle brukere

Sletting av brukerdata

I noen tilfeller kan du som benytter KulturITs tjenester ønske at persondata som er registrert i forbindelse med din bruk av tjenestene slettes.

Tilfellene kan være:

  • Dersom du benytter deg av din rett til å protestere mot bruk av personopplysningene dine.
  • Dersom virksomheten behandler personopplysningene dine fordi du har gitt samtykke og du trekker tilbake samtykket.
  • Dersom du er mindreårig og har brukt en digital tjeneste, slik som sosiale medier.
  • Dersom det ikke lenger er nødvendig å beholde opplysningene dine – formålet med opplysningene er oppnådd.
  • Dersom opplysningene har blitt innhentet ulovlig.

    KulturIT skal i disse tilfellene på din oppfordring slette personopplysningene fra sine register, uten opphold, eller senest innen en måned.

Omtalte personer

ICOM (International Council of Museums) definerer et museum som følger:

Et museum er en permanent, allmennyttig institusjon i samfunnets og samfunnsutviklingens tjeneste som er åpen for publikum. Et museum samler inn, konserverer, forsker og formidler og stiller ut materielle og immaterielle kilder til kunnskap om mennesker og miljø for studieformål, utdanning og underholdning.

Museene samler og forvalter altså store menger personopplysninger som en del av sitt samfunnsoppdrag. Mye av det ligger i eKultur, både internt i Primusdatabaser og - dersom det ikke er restriksjoner på å publisere opplysningene - på nett i de andre delsystemene. Den siste kategorien personopplysninger i eKultur omfatter denne typen opplysninger om personer knyttet til samlingene og som dokumenteres i systemene - heretter omtalte personer.

I det følgende kan du lese om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de hentes inn, hvem som er behandlingsansvarlig for opplysningene og hvem som er databehandler.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1