Hopp til hovedinnhold

Museene forteller: Slik jobber jeg med artikler på DigitaltMuseum

Dag Andreassen har skrevet mange artikler på DigitaltMuseum. Hvordan finner han gode tema – og jobber lurt med tekst og bilder?

Hvem: Dag Andreassen, konservator på Norsk Teknisk Museum

Hva er dine daglige arbeidsoppgaver?

Forskning, samlingsforvaltning og formidling med prosjektering av nye utstillinger, nettformidling og omvisninger i museet og utendørs.

På hvilken måte er artikkeleditoren i DigitaltMuseum relevant i arbeidet ditt?

Artikkeleditoren i DigitaltMuseum svarte på et behov jeg kjente på for å formidle mer generelle temaer i artikkelform, hvor flere gjenstander, bilder og annet innhold, samt bilder som ikke finnes i DigitaltMuseum, kan koples sammen. Dette er et format jeg har jobbet med tidligere på Teknisk Museums hjemmesider og nettstedet industrimuseum.no. Særlig på sistnevnte har vi stor nytte av artikkelformatet på DigitaltMuseum når vi tenker å overføre innhold fra denne plattformen, som er under avvikling, til DigitaltMuseum. Innholdet kan gjenbrukes og gis en oppdatert form og bedre koplinger til annet innhold på DigitaltMuseum.

Hvordan velger du tema for en artikkel? 

For artikler på Teknisk museum – litt innfallsmetoden, litt aktualitet. For eksempel da det var aktuelt i media at noen ønsket å kjøpe Tryvannstårnet (i Oslo), la vi ut en artikkel om Tryvannstårnet for å kunne vise frem et utvalg av de mange bildene vi har derfra i samlingen. Det samme gjorde vi da gamle hotell Viking ble gjenåpnet som The Hub. Her hadde vi masse bilder og fant enda mer i andre samlinger som vi koplet på. Dette kunne vi gjort med en mappe, i og for seg, men artikkelformatet tillater mer denne aktualiteten og en litt mer subjektiv tekst, kanskje.

Når det gjelder Industrimuseum er fokuset på portretter av industribedrifter, knyttet til konkrete steder og anlegg. Vi ser for oss at man skal kunne finne svar på «hva er dette for et gammelt bygg – hva har vært her?» ved hjelp av geotagget innhold herfra. Der har vi en del ferdig produsert stoff som vi skal overføre – litt klipp og lim og litt forbedring og søk etter mer koplet innhold. Rekkefølgen har også der vært litt styrt av aktualitet, for eksempel med historier om legemiddelindustri koplet til koronakrisen og spørsmålet om selvforsyning, eller rivingen av de gamle EB-fabrikkene i Oslo og Asker. 

Generelt tenker vi ellers spredning geografisk og i temaer, samt å prøve å få på plass de største først – som Aker, Kværner, Hjula, Hydro, Odda, Dale, Ekornes osv. Men samtidig har vi erfaring med at det ofte er de små bedriftene som ingen har brydd seg om annetsteds, som har vært det mest interessante på industrimuseum.no

Hvordan samler og strukturerer du innholdet for en artikkel? 

Typisk «godt gammeldags skrivearbeid». Ta utgangspunkt i ideen, starte med en oppsummerende ingress og så jobbe nedover i editoren med passe lange tekstblokker med stikktitler, og helst et bilde per tekstblokk, eller bryte det opp i to tekstblokker dersom det er nok tekst til å gi plass til to bilder. I lengre tekster bryter jeg gjerne opp med noen helbilder, slideshow eller mosaikker med samlingsbilder som passer. 

Det å finne bilder fra DigitaltMuseum er kanskje det viktigste i denne samlejobben. Her er også den store muligheten i artikkeleditoren – å bruke innhold i DigitaltMuseum på nye måter. Jeg søker også i andre fotobaser som Riksarkivet, nb.no og andre samlinger, og også generelt på google, om jeg mangler bilder. 

I industrihistorikker har jeg lett fått tillatelse fra lokalaviser til å gjenbruke bilder som de har publisert på nett, for eksempel. Men spør om lov, og husk kreditering!

Innholdet ellers finnes ved å bruke tilgjengelig litteratur, avisarkiver osv. For tiden fråtser jeg mye i Nasjonalbibliotekets fabelaktige digitale innhold og finner mange biter der.

Hva ønsker du å formidle gjennom artiklene dine?

Jeg ønsker å formidle kunnskap som vi i museene kan gi gjennom å vise frem samlingene våre, og sette gjenstander og bilder sammen i nye sammenhenger. På den måten håper jeg å kunne gi noe aha-opplevelser og også litt underholdning, og å vise at museene er aktuelle.

Hvilke faktorer mener du er avgjørende for å skape god formidling?

Det å vise frem noe er jo museenes styrke, så det bør starte der. Noe fysisk, som gjerne kan være et sted – der du er og ser noe du lurer på hva er. Artikkelen skal vise frem digitalt innhold først og fremst, og teksten brukes til å binde sammen, forklare – og underholde.

Hvilke anbefalinger har du for andre som vil bruke artikkeleditoren i DigitaltMuseum?

Sett i gang! Det er både lett og gøy. Finn din egen stil, men jobb gjerne sammen med gode kolleger om å utvikle en stil som passer for den type innhold som ditt museum representerer. Men vær også fri til å lage artikler og innhold som er et alternativ til de typiske leksikon-artiklene fra snl.no eller wikipedia.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1