Hopp til hovedinnhold

KulturIT – av og for museene

På denne siden finner du samlet og oppdatert informasjon om KulturIT.

KulturIT er museenes IT-selskap og jobber for en bred digital utvikling i sektoren.

KulturIT utvikler og drifter de felles nasjonale eKultur-løsningene og er intern IT-avdeling for en rekke norske museer.

Gjennom KulturIT er museene samlet i en felles teknisk infrastruktur. Her har både små og store aktører den samme standarden for kvalitet, effektivitet og sikkerhet.


Kontakt: support@kulturit.org / + 47 909 93 000

KulturIT eies av museene

  • 1/1

Helt fra oppstarten i 2007 har KulturIT vært et samarbeidsprosjekt mellom museene – eid av museer. Selskapet ble grunnlagt av Norsk Folkemuseum og Maihaugen, i samråd med ABM-utvikling.

I 2011 ble MuseumsIT opprettet som leverandør av IT-driftstjenester til museene. I 2021 ble selskapet MuseumsIT slått sammen med KulturIT. 

KulturIT har nå over 30 eiere, og stadig flere museer kommer inn på eiersiden. KulturIT gir et helhetlig tilbud av IT-løsninger- og tjenester til museene. 

Grunntanken om felles systemer og løsninger for digitalisering i museene har politisk støtte i Meld. St. 23 (2020-2021) «Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid».

Det nasjonale museumsnettverket består av 61 museer som mottar driftsmidler på post 70 fra Kulturdepartementet. 58 av disse benytter én eller flere løsninger fra KulturIT. Det gjør også en rekke andre museer og kulturarvsinstitusjoner.


  • 1/1

Hvem er vi i KulturIT?

KulturIT har rundt 55 ansatte fordelt på kontorer i Lillehammer, Hamar, Oslo, Bergen og Trondheim. Vi har fire avdelinger på tvers av kontorene: Drift, Fag, Utvikling og Administrasjon.

De ansatte i KulturIT har ulike fagbakgrunner og jobber tverrfaglig i prosjekter både internt og i samarbeid med museene.


  • 1/1

IT-drift: Museenes interne IT-avdeling

  • 1/1

KulturIT har lang erfaring som IT-driftsleverandør ved både store og små museer. Per i dag er KulturIT intern IT-avdeling for nærmere 2000 museumsansatte, ved 140 museums- og kontorlokasjoner. 

Museene får tilgang på KulturITs tjenester og kompetanse, økt sikkerhet og en standardisert IT-plattform. KulturIT sørger for god brukerstøtte og oppfølging tilpasset museumsansattes behov, og bidrar til kompetanseheving. 

Med KulturIT som leverandør av IT-drift, kan museene konsentrere seg om sine kjerneoppgaver. 

eKultur-løsningene

  • 1/1

KulturIT utvikler og drifter de felles digitale løsningene i eKultur-systemet.

Det som startet med utvikling av Primus, er bygget ut med flere, sammenkoblede løsninger innen forvaltning, formidling og kommunikasjon. 

DigitaltMuseum er viktig i sektorens digitaliseringsløft. Siden nettstedet ble etablert i 2009 har antallet publiserte objekter passert åtte millioner, og stadig flere norske og svenske museer tilgjengeliggjør samlingene sine her.

eKultur-løsningene brukes av flertallet av norske museer, og en rekke svenske.

Øvrige tjenester:

 

Finn ut mer om KulturIT: