Grundläggande kurs i Primus

Kursen vänder sig i första hand til dig som är ny Primus-anvendare.

Kursen är en introduktion till Primus och de centrala arbetsprocesserna registrering och sökning.

Målet är att du som deltagare efter kursen ska ha en förståelse för hur Primus fungerar och kunna arbeta självständigt med registrering och bildinläggning av enstaka objekt.

Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå kursen.

Denna webkurs kommer att ha ett begränsat antal platser.

Tidpunkt:16.–17. mars 2022, kl. 9.00–15.00 (via Teams)

Språk:svenska

Kursansvarig: Sara Kayser

Kursen innehåller:

  • Introduktion: Vad är eKultur og Primus?
  • Registrering av föremål och konstverk
  • Registrering av foton och fotoexemplar
  • Bildinläggning (enstaka bilder)
  • Sökning och sökresultat
  • Mappar
  • Rapporter och utskrifter
  • Registrera olika typer av grupperingar​

Genomförande

Kursen genomföras via Teams. Alla deltagare måste ha tillgång till egen PC, ett headset och en internetuppkoppling.

Information om hur ni kopplar er på kursdatabaserna och inbjudan via Teams skickas ut innan kurstilfället.

Kursavgift

Kursen kostar 3000 kr (eks. mva) per deltagare.