Grunnleggende kurs i Primus

Kurset er tilpasset deg som skal begynne å bruke Primus.

Kurset er en praktisk introduksjon til Primus og de sentrale arbeidsoppgavene registrering og søk.

Målet med kurset er at du som deltaker skal få en forståelse for hvordan Primus fungerer og kunne jobbe med registrering og bildeopplastning av enkeltobjekter. 

Du trenger ingen forhåndskunnskaper for å ta delta.

Dette kurset vil ha et begrenset antall plasser.

Tidspunkt: 6.–7. april 2022, kl 09.00–15.00 (nettbasert, på Teams)

Språk: norsk

Kursansvarlig: Annveig Bugge

Agenda for kurset

Introduksjon: Hva er eKultur og Primus?

Del 1: Registrering av et objekt

Del 2: Søk, mapper og fokus

Del 3: Serie og arkiv

Del 4: Aksesjon

Del 5: Maler

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres på Teams. Alle deltakere må ha tilgang til egen PC, et headset og en stabil internettforbindelse.

Informasjon om hvordan du kobler deg til kursdatabasene, samt lenken til dette Teams-kurset, sendes ut i forkant av kurset.

Kursavgift

Kurset koster 3000 kr (eks. mva) per deltaker.