Hopp til hovedinnhold

Vi hjelper museet med å gå gjennom og styrke IT-sikkerheten i organisasjonen

Cyber-trusler er et økende problem. Uønskede IT-hendelser kan i verste fall ramme virksomhetens aktivitet og sikkerheten til digitale verdier og opplysninger. 

Gode rutiner og økt kompetanse er viktig for å forebygge slike hendelser.

Om tjenesten

God informasjonssikkerhet forutsetter en helhetlig tilnærming og angår alle. 

Med tjenesten Virksomhetssikkerhet hjelper vi museet med en systematisk gjennomgang og styrking av IT-sikkerheten på relevante områder. I samarbeid utarbeider vi en tydelig policy og retningslinjer som museet kan jobbe etter. KulturIT leder prosjektet og tilrettelegger for opplæring av ansatte. 

Hva kreves av museet?

Det er viktig at arbeidet med virksomhetssikkerhet forankres godt internt i museet og at nødvendig tid og ressurser settes av. I oppstarten av prosjektet vil vi involvere ledere og andre nøkkelpersoner, før resten av de ansatte gis opplæring. 

Vil du vite mer?

For mer informasjon om tjenesten Virksomhetssikkerhet, kontakt: 

Alexander Holte-Davidsen, leder for driftsavdelingen i KulturIT

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1