KulturIT utvikler felles nasjonale digitale løsninger for kultursektoren i nært samarbeid med museene

DigitaltMuseum

DigitaltMuseum gjør museenes samlinger lettere tilgjengelig for alle. Søk i mer enn fem millioner objekter fra over 250 museer i Norge og Sverige.

KulturNav

KulturNav er KulturITs storsatsning for økt kvalitet på data i museer og andre kulturarvsinstitusjoner. Nordisk løsning for ord-, sted-, eller personinformasjon.

-->

KulturNav er KulturITs storsatsning for økt kvalitet på data i museer og andre kulturarvsinstitusjoner. Nordisk løsning for ord-, sted-, eller personinformasjon.

Primus

samlingsforvaltningssystem som både ivaretar informasjon om samlingene og de rutiner og prosesser som er tilknyttet dem. Primus er SPECTRUM compliant.

-->

Helhetlig samlingsforvaltningssystem som både ivaretar informasjon om samlingene og de rutiner og prosesser som er tilknyttet dem. Primus er SPECTRUM compliant.

Minne

Minne gjør det mulig for den enkelte institusjonen å samle inn fortellinger fra publikum innen ulike innsamlingsprosjekter.

-->

Minne gjør det mulig for den enkelte institusjonen å samle inn fortellinger fra publikum innen ulike innsamlingsprosjekter.

KulturPunkt PWA - teaser

KulturPunkt

Plattform for formidling til publikums egne mobiler og nettbrett, og iPader montert i utstillinger.

Vi søker flere kloke hoder

eKultur

Museenes digitale infrastruktur og økosystem - den tekniske infrastrukturen som gjør at flere separate system, programvarer og apper samhandler til en helhet som tilsammen gjør arbeidet for museer enklere og mer effektivt. 

-->

Museenes digitale infrastruktur og økosystem - den tekniske infrastrukturen som gjør at flere separate system, programvarer og apper samhandler til en helhet som tilsammen gjør arbeidet for museer enklere og mer effektivt. 

eKulturseminar

eKultur - museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling, forsking og fornying.

-->

eKultur - museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling, forsking og fornying.

Utviklingsplan 2017-2020

Sammen skaper vi løsninger for forvaltning, formidling og utvikling av samlingene for museer og andre kulturinstitusjoner.

-->

Sammen skaper vi løsninger for forvaltning, formidling og utvikling av samlingene for museer og andre kulturinstitusjoner.

Kurs

KulturIT holder kurs både i Sverige og Norge. Vi kan også tilby bedriftsinterne kurs og rådgivning i form av praktiske workshops i begge land.

Nyhetsbrev

Brukerforum for eKultur

Personvern