(Foto/Photo)

KulturIT utvikler felles nasjonale digitale løsninger for kultursektoren i nært samarbeid med museene

Opplæring og rådgivning

KulturIT holder kurs både i Sverige og Norge. Vi kan også tilby bedriftsinterne kurs og rådgivning i begge land.

Brukermøter

eKultur - museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling, forsking og fornying.

eKultur

Museenes digitale infrastruktur og økosystem - den tekniske infrastrukturen som gjør at flere separate system, programvarer og apper samhandler til en helhet som tilsammen gjør arbeidet for museer enklere og mer effektivt. 

DigitaltMuseum

DigitaltMuseum gjør museenes samlinger lettere tilgjengelig for alle. Søk i mer enn fem millioner objekter fra over 250 museer i Norge og Sverige.

KulturNav

KulturNav er KulturITs storsatsning for økt kvalitet på data i museer og andre kulturarvsinstitusjoner. Nordisk løsning for ord-, sted-, eller personinformasjon.

Primus

Helhetlig samlingsforvaltningssystem som både ivaretar informasjon om samlingene og de rutiner og prosesser som er tilknyttet dem. Primus er SPECTRUM compliant.

 (Foto/Photo)

Minne

Minne gjør det mulig for den enkelte institusjonen å samle inn fortellinger fra publikum innen ulike innsamlingsprosjekter.

KulturPunkt PWA - teaser (Foto/Photo)

Kulturio

En plattform for formidling av kultur til besøkende av utstillinger og brukere av digitale guider.

Utviklingsplan 2017-2020

Sammen skaper vi løsninger for forvaltning, formidling og utvikling av samlingene for museer og andre kulturinstitusjoner.

Brukerforum for eKultur

Personvern

 (Foto/Photo)

Vi søker flere kloke hoder