Julegeita.PNG

Bidra til DigitaltMuseums julekalender – skriv artikler

Ølbrygging, baking, husvask, markering av Lucia, slakting, julemåltidet eller det å skyte jula inn er eksempler på juleforberedelser. Hvilke tradisjoner ønsker du å trekke frem?


DigitaltMuseums nye artikkelverktøy gir deg muligheten til å sette samlingene inn i en julesammenheng og knytte dem sammen på DigitaltMuseum.

eKulturseminar

eKultur - museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling, forsking og fornying.

Utviklingsplan 2017-2020

Se 2018-årsplanene for fellesløsningene 

SS-CAD-31082015-0002.png

DigitaltMuseum

DigitaltMuseum gjør museenes samlinger lettere tilgjengelig for alle. Døgnåpen tilgang til over 200 museer i Sverige og Norge.

KulturNav

KulturNav er KulturITs storsatsning for økt kvalitet på data i museer og andre kulturarvsinstitusjoner. Nordisk løsning for ord-, sted-, eller personinformasjon.

Primus

Helhetlig samlingsforvaltningssystem som både ivaretar informasjon om samlingene og de rutiner og prosesser som er tilknyttet dem. Primus er SPECTRUM compliant.

minner2.PNG

Minne

Minne gjør det mulig for den enkelte institusjonen å samle inn fortellinger fra publikum innen ulike innsamlingsprosjekter.

hero--img-desktop.jpg

KulturPunkt

Plattform for formidling til publikums egne mobiler og nettbrett, og iPader montert i utstillinger.

032ymySpH4pJ.png

Vi søker flere kloke hoder

eKultur - felles digitale løsninger til kultursektoren

Sammen skaper vi løsninger for forvaltning, formidling og utvikling av samlingene for museer og andre kulturinstitusjoner.