KulturIT utvikler felles nasjonale digitale løsninger for kultursektoren i nært samarbeid med museene

DigitaltMuseum

DigitaltMuseum gjør museenes samlinger lettere tilgjengelig for alle. Søk i mer enn fem millioner objekter fra over 250 museer i Norge og Sverige.

KulturNav

KulturNav er KulturITs storsatsning for økt kvalitet på data i museer og andre kulturarvsinstitusjoner. Nordisk løsning for ord-, sted-, eller personinformasjon.

Primus

Helhetlig samlingsforvaltningssystem som både ivaretar informasjon om samlingene og de rutiner og prosesser som er tilknyttet dem. Primus er SPECTRUM compliant.

Minne

Minne gjør det mulig for den enkelte institusjonen å samle inn fortellinger fra publikum innen ulike innsamlingsprosjekter.

KulturPunkt PWA - teaser

KulturPunkt

Plattform for formidling til publikums egne mobiler og nettbrett, og iPader montert i utstillinger.

Vi søker flere kloke hoder

eKultur

Museenes digitale infrastruktur og økosystem - den tekniske infrastrukturen som gjør at flere separate system, programvarer og apper samhandler til en helhet som tilsammen gjør arbeidet for museer enklere og mer effektivt. 

eKulturseminar

eKultur - museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling, forsking og fornying.

Utviklingsplan 2017-2020

Sammen skaper vi løsninger for forvaltning, formidling og utvikling av samlingene for museer og andre kulturinstitusjoner.

Kurs

KulturIT holder kurs både i Sverige og Norge. Vi kan også tilby bedriftsinterne kurs og rådgivning i form av praktiske workshops i begge land.

Nyhetsbrev

Brukerforum for eKultur

Personvern