Hopp til hovedinnhold

Sammenslåing av KulturIT og MuseumsIT

KulturIT og MuseumsIT ble i slutten av november slått sammen til ett selskap – KulturIT AS.

Arbeidet med sammenslåingen er forankret i sektoren gjennom begge selskapers eiermuseer. Eiermuseene i KulturIT og MuseumsIT er alle representert i det samlede KulturITs nye styre.

For den enkelte bruker av MuseumsIT tjenester og løsninger vil ikke sammenslåingen få noen praktisk betydning. Selskapets virksomhet blir videreført i KulturIT.

KulturIT utvikler digitale løsninger i samarbeid med sektoren, som svarer på de felles behovene for samlingsforvaltning, kunnskapsdeling og formidling. MuseumsIT ble opprettet i 2011, og har stått for sikker drift av museenes IT-systemer, support, leveranse av IT-utstyr og hjelp til andre utstyrsavtaler.

Begge selskaper har vokst siden dette, og en sammenslåing var både mulig og hensiktsmessig.

Med begge selskaper samlet under det etablerte KulturIT-navnet, ønsker vi å være en tydelig aktør ut mot samarbeidspartnerne våre – både eksisterende og nye.

Den nye strukturen i selskapet sikrer også et målrettet arbeid videre, i tråd med sektorens felles interesser.

Prosessen med å forme det samlede KulturIT fortsetter. Målet er å utvide antall eiere i KulturIT, for innlemming fra høsten 2022.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1